In gesprek met ChatGPT of Dr. Rossie


ChatGPT, AI in de psychologie of coaching praktijk. Steeds vaker krijg ik de vraag of ik hier al iets mee doe. Gebruik je ChatGPT voor jouw website? Of: “Jij schrijft toch gedichten?” “Heb je deze echt helemaal zelf geschreven?”

Wat is echt? En hoe weet je of iets nog echt is? Ik zou zelf zeggen dat ik gewoon mijn gevoel volg. Het onderscheid tussen echt en onecht is bijna niet meer te maken. Mijn psychologiedocent zei ooit tijdens onze eerste les: “Blijf altijd kritisch kijken en nadenken over wat je hoort en ziet.” Is het echt waar? Blijf onderzoeken en vragen stellen. Dat vertel ik ook aan mijn kinderen als ze op Snapchat ‘praten’ met MY AI. Ik hoor ze meestal hard lachen. Ze nemen het niet heel serieus. En gelukkig heeft Google geen gevoel. Ik hoor mensen de telefoon in schreeuwen.

Zeker 80 procent van mijn cliënten neemt contact met mij op voor een telefonisch consult. Ik vraag mijn cliënten altijd waarom ze voor een telefonisch consult hebben gekozen. Zij geven aan dat de reden is dat de drempel lager is om hulp te vragen. Soms speelt vermoeidheid of ziekte een rol. Steeds vaker ook de hoge reiskosten. Het scheelt veel tijd! Tijd lijkt vaak het grootste struikelblok. Cliënten kunnen bellen in hun pauzes tijdens werk. Of in de avond wanneer de kinderen op bed liggen. Cliënten geven aan dat bellen met mij voor een consult veiliger voelt. Vaak is het de eerste stap naar hulp, na lange tijd weer een eerste contact met de buitenwereld. Ik zie ze niet. Ik kan iemand niet fysiek of op uiterlijk beoordelen via de telefoon, wat opnieuw zorgt voor veiligheid. En de buren kom je niet tegen in de wachtkamer. Anoniem voelt veilig. Ik kan wel oprecht contact maken met cliënten via de telefoon. Ik luister naar ze. Ik hoor de trilling in hun stem. Ik hoor ze huilen. Ik hoor ze lachen. Ik hoor dat ze boos zijn. Ik voel hun angst. Ik hoor ook de hoop of de wanhoop. Ik voel hun kracht of helderheid. Ik voel hun vertrouwen. In mijn beleving hoef je niet iemand ‘echt’ te zien om contact of verbinding te maken.

Naast psychologie heb ik ook ervaring in het bedrijfsleven als innovatieconsultant. Techniek en de mensen. Prachtige projecten heb ik mogen uitvoeren. Ik heb veel bedrijfsprocessen mogen optimaliseren en digitaliseren. De mensen achter de techniek zijn het belangrijkst. Als de mensen niet willen of kunnen meegaan in de verandering, werkt de techniek niet. De applicatie valt of staat met de mensen. Zien zij de waarde van het nieuwe? Dan gaat het werken. Vaak hoor ik dat mensen bang zijn voor het onbekende. Dat wat onbekend is, lijkt ongrijpbaar. Dat roept angst op. Het is de angst om het bekende los te laten.

Zien mensen die hulp nodig hebben de waarde van ChatGPT in plaats van een echte psycholoog of coach?

ChatGPT heeft natuurlijk geen empathie. Mogelijk kan het wel de eerste stap zijn naar hulpverlening. Of net als een soort zelfhulpboek. Beter iets dan niets. Hoe zit het met de privacy? En gaan mensen kiezen voor hulp via ChatGPT vanwege de lange wachtlijsten in de zorg of de hoge kosten? Wordt het een verslaving om 24/7 vragen te stellen via ChatGPT? Komt iemand vervolgens helemaal niet meer buiten? Praat je juist hierdoor helemaal niet meer met vrienden, partner of collega’s?

Ik geloof in ChatGPT in combinatie met een echte hulpverlener. Ik ben ervan overtuigd dat ChatGPT een grote ondersteunende rol gaat spelen in de geestelijke gezondheidszorg, onder goed toezicht uiteraard. Het gaat om mensen, gevoelens, levens, verdriet, rouw, relaties, liefde en kwetsbaarheid. Laten we over elkaar blijven waken!

In Engeland worden steeds meer praktijken in de gezondheidszorg geholpen door gebruik te maken van AI als ondersteuning bij hun behandelingen. Een opmerkelijk platform genaamd Limbic stelt patiënten en zorgverleners in staat om verschillende tools te gebruiken voor een betere diagnose en behandeling. Deze AI-platforms kunnen een belangrijk deel van de zorg uit handen nemen door eerst een analyse uit te voeren en symptomen van psychische aandoeningen te identificeren en te herkennen.

Het Limbic-programma maakt gebruik van geavanceerde data-analyse om op basis van de informatie die de patiënt aan de chatbot verschaft, een aanbeveling te doen voor een mogelijke diagnose. Deze aanbeveling kan vervolgens worden gedeeld met de therapeut, waardoor ze sneller en doelgerichter een definitieve diagnose kunnen stellen en de patiënt effectiever kunnen behandelen. 

Hoewel de technologische vooruitgang in de ontwikkeling van AI en chatbots zoals Limbic erop gericht is om patiënten en zorgverleners te ondersteunen, blijft het belangrijk om te benadrukken dat de psychologie achter empathie complex is en moeilijk volledig na te bootsen. Het vermogen om emoties te begrijpen en mee te voelen is een kenmerkend menselijke eigenschap en vereist een diepgaand begrip van sociale interactie en contextuele informatie. Niettemin hebben recente ontwikkelingen in technologie, zoals ChatGPT en verwante systemen, de mogelijkheid geopend om AI dichter bij een empathische ervaring te brengen. Deze systemen kunnen toekomstig onderzoek en inzichten bieden in hoe we AI kunnen verbeteren om een meer empathische benadering te ontwikkelen en beter te voldoen aan de behoeften van patiënten in de gezondheidszorg.

Het is belangrijk om de potentiële voordelen van AI te erkennen, maar ook om ethische zorgen en zorgvuldige implementatie in acht te nemen. Het waarborgen van de privacy van patiëntgegevens en het respecteren van ethische normen blijft altijd een prioriteit in dit snel evoluerende technologische landschap. In de toekomst kunnen we dus verwachten dat de combinatie van AI, chatbots en andere nieuwe technologieën nieuwe mogelijkheden biedt in de gezondheidszorg, waaronder een meer empathische AI-ervaring. Deze vooruitgang kan uiteindelijk leiden tot betere zorgresultaten en verbeterde behandelingen voor patiënten wereldwijd.

Zelf blijf ik in ieder geval mijn eigen teksten schrijven. Ik haal inspiratie uit mijn eigen ervaringen, mijn kennis en de verhalen van mijn cliënten. Het is mijn passie om anderen te helpen hun gedachten en gevoelens te verwoorden.

Dus ja, mijn teksten zijn echt. Ze komen rechtstreeks uit mijn bron, hart en ziel. Laatst ontdekte ik dat iemand een gedicht van mij heeft gebruikt met een andere achtergrond en bedoeling. Mijn naam en copyright waren weg. “Right to copy” zei een goede vriend. Verdrietig was ik. Mijn gedicht was veranderd! Maar ja, wie ziet het! Het gaat zo snel. Het gaat maar door. En voor je het weet is het al lang weer weg!

Schrijven begin ik uit het niets
In de nacht word ik wakker gemaakt
De woorden komen als vanzelf
Soms voorafgaand aan een consult
Soms na een consult
Soms tijdens een wandelingetje
Soms uit het nietsSoms om te delen
Soms om te helen
Soms over mij
Soms over ons allemaal
Soms om te bewaren
Soms om mee te geven
Soms om een intens gevoel
Weer te geven

Auteur © Suzanne Veenendaal